Thể lệ cuộc thi viết thư UPU lần thứ 43 và gợi ý tham khảo

Chủ đề cuộc thi là “Hãy viết một bức thư diễn tả âm nhạc có thể lay động đời sống như thế nào” (Tiếng Anh: Write a letter describing how music can touch lives); Điều kiện dự thi là tất cả thiếu nhi, học sinh Việt Nam từ 15 tuổi trở xuống ( Từ lớp 5 đến lớp 10 năm học 2013-2014) đều được dự thi

Chi tiết xem file đính kèm.

Attachments:
Download this file (TheleUPU43.rar)File đính kèm[ ]7 kB